Regulamin sesji

Klient decydując się o skorzystaniu z usługi fotografa akceptuje niniejszy regulamin.

Płatność

Płatność za sesję dokonywana jest najpóźniej w dniu jej wykonania. Zadatek płatny jest do 5 dni od dnia rezerwacji sesji. Zadatek wynosi 25%.

Zdjęcia i terminy

 1. Klient otrzymuje zdjęcia do wyboru w terminie do 5 dni roboczych. Zdjęć tych nie można wykorzystywać, udostępniać ani przekazywać osobom trzecim.
 2. Klient otrzymuje zdjęcia w formie elektronicznej galerii zaszyfrowanej hasłem do 20 dni roboczych w formacie jpg w pełnej rozdzielczości oraz w rozmiarze “do internetu” z logo fotografa do użytku na portalach społecznościowych.
 3. Nie udostępniamy surowych plików.
 4. Klient ma 30 dni na wybór ujęć, po tym czasie fotograf sam dokona wyboru.
 5. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść zdjęć.
 6. Klient akceptuje styl obróbki oraz oświadcza, że zapoznał się z formą i stylem prezentowanym na fotografiach.
 7. Klient otrzymuje wcześniej ustaloną ilość zdjęć. Dodatkowe odbitki podlegają dodatkowej opłacie.

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu) w celu wykonania usługi. Dane te będą przetwarzane przez Fotografa oraz laboratorium fotograficzne (jeśli zostaną wykupione odbitki). W każdej chwili Klient może zażądać informacji, gdzie są dane i zażądać ich usunięcia. Usunięcie wiąże się z zaprzestaniem usługi.
 2. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w mediach społecznościowych. Zgodę można w każdej chwili anulować.

Sesja zdjęciowa

 1. Klient jest odpowiedzialny za przyniesienie własnego wyboru garderoby, może również skorzystać z dostępnych ubrań.
 2. Na sesje zdjęciową należy przyjść punktualnie. O jakichkolwiek zmianach obie strony zobowiązują się poinformować minimum 1h przed planowaną sesją.
 3. W przypadku sesji plenerowych i braku pogody klient wspólnie z fotografem decyduje o jej przełożeniu. Decyzja podejmowana jest w dniu planowanej sesji.
 4. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wykonania zdjęcia w warunkach niesprzyjających.
 5. Zarówno klient jak i fotograf nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania sesji w wyniku zdarzeń losowych.
 6. Na sesję zdjęciową należy bezwzględnie zabrać dobry humor;)

Dziękujemy za zaufanie. Fotografia to nasza pasja dlatego w każdą sesję wkładamy całe swoje zaangażowanie aby byli Państwo zadowoleni.